Veca prava dijabeticarima u ZZH

Zavod za zdravstveno osiguranje upanije Zapadnohercegova?ke napravio je zna?ajan iskorak kada je rije? o pravima osoba sa e?ernom bole?u. Nedavnom odlukom broj U-V-12-23-8/18, Zavod sudjeluje u sufinanciranju nabave trakica inzulin ovisnim pacijentima i to u koli?ini od 50 trakica mjese?no, to je trostruko pove?anje u odnosu na dosadanje sufinanciranje kad se dobivalo 50 trakica za period od tri mjeseca.
 

Prema popisu stanovnitva iz 2013. godine, upanija Zapadnohercegova?ka broji 94898 stanovnika te slubeni podatak ili registar o broju osoba sa e?ernom bole?u ne postoji. Ako se uzmu u obzir podatci susjednih, europskih i drugih drava koje imaju registar, vie od 4,5% stanovnitva ima dijagnosticiranu e?ernu bolest, to zna?i da na ovim prostorima ivi skoro 4500 dijabeti?ara.

 

Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj u suradnji s lokalnim Domovima zdravlja, i ove ?e godine obiljeiti Svjetski dan e?erne bolesti. Program ?e se odvijati u ponedjeljak, 14. studenog 2016.god. i to:

 

Blidinje 2016.

Prolog je vikenda Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj organizirala izlet u jedinstveni ambijent parka prirode Blidinje. Nitko od 35 sudionika nije ostao ravnoduan prekrasnom ambijentu, fantasti?noj atmosferi, razmjeni iskustava te upotpunjenju informacija vezanih za e?ernu bolest.

 

Humanitarna akcija za tridesetjednogodinju Marijanu Lasi? iz irokog Brijega krenula je jo u mjesecu sije?nju ove, 2016., godine. Svrha je bila za operaciju organa vida koji je bio znatno ote?en zbog loe regulirane e?erne bolesti koju Marijana ima jo od svoje jedanaeste godine.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut