Ju?er, 27. kolovoza, je emitirana emisija o dijabetesu i na Radiju iroki Brijeg. Voditelj je bio g. Marinko Mikuli? a sugovornici su mu bili dr. Melanie Kvesi?, Dina ?avar, majka djeteta dijabeti?ara i Vjekoslav Pavkovi?, dijabeti?ar i tajnik nae udruge.

 

Emisija o dijabetesu na Radiju Grude (audio)

radio grude

Kako smo bili i najavili, u ponedjeljak je, 29. srpnja 2013., uivo emitirana emisija o dijabetesu na Radiju Grude. Voditeljica programa je bila Boana Ili?i? a njezini gosti Ana Grubii?, majka djeteta dijabeti?ara, i dr. Marija Vranje su razgovarali na temu dijabetes.

 

U sklopu projekta Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje e?erne bolesti pokrenutog od strane nae udruge, proteklih dana je obavljeno niz razgovora te se formirao tim za dijabetes u svakoj od ?etiri op?ine upanije Zapadnohercegova?ke.

 

Najava: Emisija o dijabetesu na Radiju Grude

U ponedjeljak, 29. srpnja 2013. godine u 15h, na radio postaji Grude ?e biti emitirana emisija o dijabetesu. Radi se o nastavku projekta "Zajedno mijenjamo dijabetes" u organizaciji nae udruge, pokrenutog jo u oujku ove godine, ali ovog puta i u sklopu projekta Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje e?erne bolesti pokrovitelja Federalnog ministarstva zdravstva.
 

Kako u naslovu i stoji, naziv je projekta kojeg je naa udruga po?etkom mjeseca svibnja ove godine, aplicirala na raspisani natje?aj Federalnog ministarstva zdravstva. Radi se o vrlo zna?ajnom projektu kojeg je na?inila radna skupina na ?elu s Anom Grubii? iz Gruda.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut