Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj je povodom svjetskog dana e?erne bolesti, danas u irokom Brijegu, organizirala besplatno mjerenje e?era u krvi slu?ajnim prolaznicima. Trg irokobrijekih rtava je tom prigodom bio u znaku dijabeti?ara koji su se okupili iz cijele Zapadnohercegova?ke upanije da bi svrnuli panju na ovu tihu i opasnu bolest.

 

Stevia rebaudiana je junoameri?ki grm koji raste u polu-sunim podru?jima Brazila i Paragvaja. Listovi biljke su generacijama koriteni kao zasla?iva?, izvorno od strane naroda Guarani, a u novije vrijeme se koristi u cijeloj Junoj Americi i Aziji. Kampanja zastraivanja protiv stevie od strane FDA je dosad sprije?avala da ovaj prirodni zasla?iva? bude odobren za uporabu u hrani u SAD-u ili Europi. Trenutno se prodaje kao dodatak hrani, a prihva?ena je kao siguran i prirodan suplement, sladilo bez kalorijske vrijednosti.

 

Povodom Svjetskog dana e?erne bolesti, Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj ?e u irokom Brijegu na Trgu irokobrijekih rtava u subotu, 10. studenog 2012. godine, u periodu od 9:00-11:30 organizirati besplatno mjerenje e?era u krvi te ?e ?lanovi dijelili edukativne letke ali isto tako bili na usluzi za bilo kakvu informaciju vezanu za kontrolu e?erne bolesti.
 

Aspartam - najopasniji zasla?iva? modernoga doba?

Vie od devedeset zemalja odobrilo je koritenje aspartama u tisu?ama prehrambenih proizvoda. No, to nije razlog za slavlje, iako je aspartam dvjesto puta sla?i od e?era. Ovo umjetno sladilo omogu?uje proizvo?a?ima hrane da svoje slatke namirnice reklamiraju kao namirnice s niskom kalorijskom vrijednosti, dijetne namirnice ili pak namirnice bez e?era.
 

Standardna devijacija kao procjena regulacije dijabetesa

Dananji glukometri imaju mogu?nost prebacivanja rezultata mjerenja UK-a u ra?unalo, a opremljeni su i programima koji omogu?uju analizu preba?enih podataka. Izvje?a koja na taj na?in dobijemo sadre podatke o broju mjerenja, prosje?nu vrijednost mjerenja i standardnu devijaciju. U ovom ?lanku objanjavamo to je standardna devijacija i to ona govori o kvaliteti nae regulacije dijabetesa.
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut