Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj je u suradnji sa Domom zdravlja Posuje obiljeila Svjetski dan zdravlja koji se obiljeava svake godine na dan 07. travnja. Za ovu je godinu Svjetska zdravstvena organizacija odredila temu Prevencija i lije?enje e?erne bolesti te su ?lanovi Udruge dijabeti?ara zajedno s medicinskim osobljem iz Doma zdravlja Posuje organizirali besplatno i brzo mjerenje glukoze, odnosno e?era u krvi.

 

Vrhunski glumci amaterskog ansambla Mali teatar iz Mostara, ve?eras su u irokobrijekom kinu Borak izveli humoristi?nu predstavu Koko koja je bila i humanitarnog karaktera. Naime, cijeli prihod od ulaznica, koje su se prodavale po cijeni od 5 KM, donirali su koordinaciji udruga iz irokog Brijega koje su pokrenule humanitarnu akciju za sugra?anku Marijanu Lasi? (31).

 

Humanitarna akcija za Marijanu Lasi?

Marijanu Lasi? (31) iz irokog Brijega e?erna bolest prati posljednih 20 godina. Ovakvo dugogodinje stanje s teom kontrolom glukoze u krvi je rezultiralo tekim ote?enjem organa vida koji je zna?ajno oslabio te je stanje iz dana u dan sve loije.
 

Na adresu je udruge ovih dana stigao zanimljiv edukativni cd. Izdava? je Pharma-Press d.o.o. iz Sarajeva iza koje stoji farmaceutska ku?a Novo Nordisk kao najve?i podupiratelj i pokrovitelj. Tema je zapravo e?erna bolest a na postavljena pitanja su odgovarali ugledni doktori iz svijeta dijabetesa u Bosni i Hercegovini.
 

Susret dijabeti?ara u Jajcu

Promjenljivo vrijeme posljednjeg vikenda u mjesecu lipnju ipak je ilo u prilog mnogim sudionicima susreta dijabeti?ara koji se zbio u nedjelju, 28. lipnja, u Jajcu. Kini oblaci su se samo za kratko nadvili iznad ovog povijesnog grada, tek toliko za ugodnu svjeinu u ovim ljetnim danima.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut