Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U sklopu projekta „Prevencija komplikacija u lije?enju še?erne bolesti“ kojeg sponzorira tvrtka Novo Nordisk Pharma d.o.o. iz Sarajeva, sino? je u organizaciji naše udruge u kino dvorani Hrvatskog kulturnog doma u Širokom Brijegu održano predavanje na temu dijabetesa, odnosno o komplikacijama še?erne bolesti, njihovoj prevenciji, simptomima i lije?enju.

Uz veliku pomo? tvrtke Salvus d.o.o. iz Donje Stubice (RH) na predava?koj pozornici se našla prof. dr. sc. Maja Radman, ugledni endokrinolog i dijabetolog iz KBC-a Split. Interakcija sa publikom je bila na visokom nivou jer se zapravo radi o vrhunskoj predava?ici koja je na kvalitetan na?in prezentirala na što zapravo dijabeti?ari trebaju obratiti pozornost da bi izbjegli neželjene posljedice, kako za sebe osobno tako i za obitelj i društvo u kojem se nalaze.

Zahvaljuju?i lokalnim radio postajama kao i pojedinim informati?kim medijima, najava doga?aja je doprla do mnogih naših sugra?ana koji su prepoznali zna?aj i iskoristili priliku da do?u do što bolje informacije koja ?e im znatno pomo?i u životu sa še?ernom bolesti.

Poseban gost na predavanju je bio Branko Luli?, dipl.ing., predsjednik Splitskog dijabeti?kog društva koji je još jednom potvrdio izvrsnu me?usobnu suradnju izme?u Splita i Zapadne Hercegovine.

Prof. dr. sc. Maja Radman je govorila o komplikacijama še?erne bolesti


Mnogi su došli poslušati predavanje


Branko Luli?. dipl. ing. iz Splita je došao dati podršku našoj udruzi


Dvorana od 240 sjede?ih mjesta bila je solidno popunjena
Zrinko Komši?, predstavnik firme Salvus je predstavio glukometre koje poslovno zastupa

Vjekoslav Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut