Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Vrhunski glumci amaterskog ansambla Mali teatar iz Mostara, ve?eras su u širokobriješkom kinu „Borak“ izveli humoristi?nu predstavu „Kokoš“ koja je bila i humanitarnog karaktera. Naime, cijeli prihod od ulaznica, koje su se prodavale po cijeni od 5 KM, donirali su koordinaciji udruga iz Širokog Brijega koje su pokrenule humanitarnu akciju za sugra?anku Marijanu Lasi? (31).


Dugogodišnja borba sa še?ernom boleš?u je rezultirala velikom ošte?enju organa vida koji je iz dana u dan osjetno slabio, a kao jedino rješenje se pokazao skupocjeni operativni zahvat u specijalnoj bolnici „Sveti Vid“ Beograd da bi se vid spasio.

Akciju prikupljanja financijskih sredstava je zapravo pokrenula obitelj Lasi? u krugu obitelji i prijatelja ?im su dobili predra?un iz beogradske bolnice na iznos od 20.000,00 KM, a veliku podršku pružili su im predstavnici Udruge dijabeti?ara u Županiji Zapadnohercegova?koj, HPD ?vrsnica i Udruge Inicijativa koji su otvorili poseban žirora?un za donacijske uplate kao i organizirali humanitarni telefonski broj ?ije biranje je zapravo donacija od 2 KM humanitarnoj akciji. Tako?er su bili inicijatori ve?erašnje predstave „Kokoš“ koju su realizirali u suradnji s Malim teatrom iz Mostara i upravom kina „Borak“.

Obitelj Lasi? je u kratkom roku skupila financijska sredstva koja su bila dovoljna za operaciju jednog oka što je i obavljeno u Beogradu u prošlom tjednu. Operacija je uspjela i Marijana osje?a veliko poboljšanje. Potpuno bistrenje vida i oporavak se o?ekuje kroz par mjeseci, potvrdio nam je Marijanin suprug Rudolf Lasi?.

Sredstva za operaciju drugog oka se i dalje skupljaju. Trenutno stanje posebnog žirora?una, kojeg je pokrenula Udruga dijabeti?ara u ŽZH, je 5.858,00 KM, potvrdio nam je predsjednik Vjekoslav Pavkovi?, ali se on svakim danom pove?ava te se nadaju da ?e se potrebna sredstva od 10.000,00 KM uskoro prikupiti i omogu?iti što hitniju operaciju i spas drugog oka Marijane Lasi?.

Gra?ani i poslovni subjekti koji žele doprinijeti humanitarnoj akciji, to mogu u?initi nov?anim prilogom na broj žirora?una 3382202264994291 ili birati humanitarni broj telefona  092 890 848 te na taj na?in donirati 2 KM.

Pokažimo da nam je stalo, te zajedno pomozimo vratiti vid mladoj Marijani!

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut