Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Humanitarna akcija za tridesetjednogodinju Marijanu Lasi? iz irokog Brijega krenula je jo u mjesecu sije?nju ove, 2016., godine. Svrha je bila za operaciju organa vida koji je bio znatno ote?en zbog loe regulirane e?erne bolesti koju Marijana ima jo od svoje jedanaeste godine.

Za operativni zahvat na oba oka potrebna su bila znatna sredstva i to priblino 20.000,00 KM, to je ovom humanitarnom akcijom u kratkom vremenu i osigurano. Zapravo je do dananjeg dana, 10. svibnja 2016. godine, ukupno prikupljeno 26.813,09 KM.

Prva je operacija, na desnom oku, obavljena 29. sije?nja u specijalnoj bolnici Sveti Vid Beograd. Tada je dijagnosticirano da se u oko mora staviti odre?eni silikonski gel da bi operacija bila uspjena. To je i u?injeno, kao i prilikom operacije drugog oka koja je obavljena 10. travnja, nakon dvomjese?nog oporavka od prve operacije. Marijana se odli?no oporavlja i osje?a poboljanje svoga vida. Zapravo se njegovo unitavanje zaustavilo a potpuno poboljanje ?e osjetiti kada se silikonski gel izvadi iz oba oka.

Silikonski gel zapravo slui da bi se pomoglo da mrenja?a ostane priljubljena uz slojeve oka ispod nje. O?na te?nost c?e postepeno biti apsorbirana od strane organizma dok se silikonski gel mora naknadno odstraniti iz oka. To ?e iziskivati ponovne operacijske trokove od 6000,00 KM po oku.

Za jedno oko ve? postoje osigurana sredstva, te ?e se odstranjivanje silikonskog gela obaviti u sljede?em mjesecu, zapravo u periodu od 4-6 mjeseci poslije operacije.

Sredstva za drugo oko ?e nedostajati te upu?ujemo ponovni poziv javnosti za prikupljanje, da bi se humanitarna akcija uspjeno zavrila.

Sredstva se mogu uplatiti na poseban irora?un nae udruge 3382202264994291 ili se moe birati humanitarni broj 092 890 848 te na taj na?in donirati 2 KM po pozivu.

Pokaimo da nam je stalo, te pomognimo jo malo da se akcija uspjeno okon?a.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut