Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Udruga dijabeti?ara u Županiji Zapadnohercegova?koj u suradnji s lokalnim Domovima zdravlja, i ove ?e godine obilježiti Svjetski dan še?erne bolesti. Program ?e se odvijati u ponedjeljak, 14. studenog 2016.god. i to:

U Širokom Brijegu na Trgu širokobrijeških žrtava (na mostu) u periodu od 9-11h,

U Posušju u prodajnom centru „Oli“ u periodu od 9-11h,

U Grudama u centru ispred trgovine „DM“ u periodu od 9-12h,

U Ljubuškom ispred zgrade Op?ine u periodu od 9-11h.

Pozivaju se svi zainteresirani da u tom periodu na licu mjesta provjere razinu še?era u krvi kao i krvni tlak. Medicinsko osoblje i ?lanovi udruge ?e tako?er biti na usluzi za bilo kakvu informaciju vezanu za kontrolu še?erne bolesti.

U ve?ernjim satima, s po?etkom u 19h, u Narodnoj knjižnici Široki Brijeg na Trgu Gojka Šuška biti ?e uprili?eno predavanje na temu še?erne bolesti. Predava?i ?e biti:

- doc. dr. Irena Sesar, predstojnica Klinike za o?ne bolesti

- prim. dr. Sre?ko Mili?evi?, spec. obiteljske medicine

- dr. Marijana Musa, spec. obiteljske medicine

- mag. nutr. Nevena Pandža, nutricionistica

Poseban gost na predavanju: Klapa „Diva“, Široki Brijeg

Iskoristite priliku, sudjelujte i upotpunite znanje u podru?ju še?erne bolesti.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut