Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, Županija Zapadnohercegova?ka broji 94898 stanovnika te službeni podatak ili registar o broju osoba sa še?ernom boleš?u ne postoji. Ako se uzmu u obzir podatci susjednih, europskih i drugih država koje imaju registar, više od 4,5% stanovništva ima dijagnosticiranu še?ernu bolest, što zna?i da na ovim prostorima živi skoro 4500 dijabeti?ara.

Porazna je ?injenica da ih još toliko nije dijagnosticirano niti su svjesni svog stanja. Zapravo ?e otkriti svoju bolest ili se po?eti lije?iti, kako kažu statistike, tek nakon 7 godina povišenih vrijednosti še?era u krvi kada su kod ve?ine nastupile mnoge komplikacije še?erne bolesti.

Svjetski dan osoba sa še?ernom boleš?u, koji se obilježava svake godine 14. studenog, prigoda je, izme?u ostalog, ukazati na ovaj problem. ?lanovi su Udruge dijabeti?ara u ŽZH u suradnji s lokalnim Domovima zdravlja, slu?ajnim i namjernim prolaznicima, na javnim mjestima i ove godine organizirali mjerenje še?era u krvi kao i krvnog tlaka.

To su u?inili u sva ?etiri grada/op?ine Županije Zapadnohercegova?ke gdje su provjerili ukupno 411 osoba te otkrili 4 novonastala dijabeti?ara s vrijednostima še?era u krvi iznad 18 mmol/l. Oni su bili jedni od onih „drugih“ 4500, te dalji tretman kod obiteljskih lije?nika i dijabetologa ?e otkriti koliko je bolest uznapredovala i da li je na vrijeme otkrivena bez nastalih komplikacija.

Ve?ernji su sati bili rezervirani za predavanje na temu še?erne bolesti koje je uprili?eno u Narodnoj knjižnici u Širokom Brijegu s po?etkom u 19h. Prim. dr. Sre?ko Mili?evi? govorio je op?enito o še?ernoj bolesti i preporukama, dr. Marijana Musa ukazala je na prevenciju i probleme s dijabeti?kim stopalom, doc. dr. sc. Irena Sesar nešto je više govorila o tome kako povišen še?er u krvi utje?e na organe vida a mag. nutr. Nevena Pandža je ukazala na važnost prehrane u dobroj regulaciji še?erne bolesti. Poseban je gost bila ženska klapa „Diva“ iz Širokog Brijega koja je odli?nim nastupima upotpunila ve?ernji program.

Pokrovitelji ovogodišnjeg obilježavanja svjetskog dana še?erne bolesti u Županiji Zapadnohercegova?koj bili su tvrtka Bosnamedic d.o.o. iz Sarajeva te Zavod za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut