Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Veca prava dijabeticarima u ZZH

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegova?ke napravio je zna?ajan iskorak kada je rije? o pravima osoba sa še?ernom boleš?u. Nedavnom odlukom broj U-V-12-23-8/18, Zavod sudjeluje u sufinanciranju nabave trakica inzulin ovisnim pacijentima i to u koli?ini od 50 trakica mjese?no, što je trostruko pove?anje u odnosu na dosadašnje sufinanciranje kad se dobivalo 50 trakica za period od tri mjeseca.

U skludu s dobivenim ponudama od raznih dobavlja?a i s uvaženim mišljenjem predstavnika osoba sa še?ernom boleš?u, donesena je odluka da se nabava sufinancira s iznosom od 31,90 KM što je vrijednost dostatna za nabavu prosje?nih trakica.
Osiguranik može, ukoliko želi, u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi uzeti trakice ?ija vrijednost odstupa od cijene koju pla?a Zavod.
U slu?aju da je cijena niža od navedenog iznosa, Zavod pla?a tu stvarnu cijenu istog proizvoda.
U slu?aju da je cijena viša od navedenog iznosa, osiguranik pla?a razliku.

Drugom nedavnom odlukom broj U-V-12-25-5/18 pove?avaju se prava i za maloljetne osobe sa še?ernom boleš?u. Pored Zavoda FBiH, koji maloljetnicima osigurava 100 trakica mjese?no, Zavod u Županiji Zapadnohercegova?koj ?e tako?er sufinancirati dodatnih 50 trakica s iznosom od 31,90 KM.

Novi pravilnik stupa na snagu 01. lipnja 2018. godine kad se svi inzulin ovisni pacijenti mogu javiti svom lije?niku iako su ve? uzeli trakice  za drugo tromjese?no razdoblje u ovoj godini.
Što se iglica za apliciranje inzulina ti?e, na snazi i dalje ostaje odluka iz 2008. godine kojom inzulin ovisni dijabeti?ari imaju pravo na 100 iglica u tromjese?nom periodu.
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut