Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

O dijabetesu

TO JE E?ERNA BOLEST ILI DIABETES MELLITUS?

To je kroni?no stanje koje nastaje kad gutera?a prestane potpuno ili djelomi?no proizvoditi inzulin, ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. U tom slu?aju stanice ne dobivaju hranu potrebnu za ivot.
TO JE INZULIN?
Inzulin je hormon koji proizvodi gutera?a klju? koji otvara vrata na stanicama i omogu?ava im da preuzmu hranu (glukozu koja organizmu slui kao izvor energije) iz krvi. Bez inzulina glukoza u krvi raste umjesto da odlazi u stanice. Zato inzulin treba unijeti u organizam injekcijom.

TIP 1 I TIP 2 E?ERNE BOLESTI

TIP 1 E?ERNE BOLESTI

 • Nekad nazivan inzulin ovisni tip e?erne bolesti u kojem je ivotno potrebno u organizam unositi inzulin.
 • Ovaj tip bolesti razvija se kad organizam proizvodi malo ili nimalo inzulina. U tom slu?aju inzulin mora biti unijet injekcijom.
 • ?e?e se javlja u djece i adolescenata, ali moe se pojaviti i u odraslih.
 • Javlja se s u?estalo?u od oko 10% od ukupno oboljelih.

TIP 2 E?ERNE BOLESTI

 • Nekad nazivan o inzulinu neovisan tip e?erne bolesti u kojem je inzulin potreban za metaboli?ku kontrolu.
 • Tip 2 bolesti javlja se kad gutera?a nije sposobna stvarati koli?inu inzulina da udovolji potrebama organizma ili se proizvedeni inzulin ne koristi u?inkovito. Ovakvo stanje moe se kontrolirati pravilnom prehranom, tabletama i redovnom tjelovjebom.
 • Javlja se prvenstveno u odraslih, ali se sve ?e?e razvija i u mla?ih osoba.
 • Ovo je naj?e?i oblik e?erne bolesti koji obuhva?a oko 90% svih oboljelih
SIMPTOMI

Nastanak tipa 1 e?erne bolesti je obi?no iznenadan i dramati?an i moe uklju?ivati slijede?e simptome:
 • u?estalo mokrenje
 • prekomjernu e? i suho?u usta
 • izraziti umor/nedostatak energije
 • stalnu glad
 • nagli gubitak teine
 • smetnje vida
 • ponavljane infekcije
SIMPTOMI

U tipu 2 simptomi se javljaju postupno u mnogo blaem obliku, tee ih je dijagnosticirati, a mogu i izostati. Me?utim, simptomi tipa 1 e?erne bolesti, u manje izraenoj formi mogu tako?er biti prisutni i u tipu 2 bolesti.Pojedine osobe s tipom 2 e?erne bolesti nemaju rane simptome pa se dijagnosticiraju i nekoliko godina nakon pojave bolesti. U oko polovice slu?ajeva sve do razvoja kroni?nih komplikacija nema simptoma.
TKO JE POD RIZIKOM RAZVOJA E?ERNE BOLESTI?

Faktori rizika za tip 1 e?erne bolesti jo nisu dovoljno definirani, ali kombinacija naslje?a i utjecaja okolia (virusne infekcije, stres) moe biti otponac za razvoj bolesti.Etiologija je nejasna, vjerojatno se radi o autoimunosti.
TKO JE POD RIZIKOM RAZVOJA E?ERNE BOLESTI?
Iako se tip 2 e?erne bolesti poglavito javlja u odraslih, on ubrzano postaje vaan problem u mla?im dobnim skupinama u mnogim dijelovima svijeta. Stoga je svatko, svagdje i u bilo kojoj ivotnoj dobi pod rizikom obolijevanja. Odre?eni faktori mogu pove?ati rizik od razvoja bolesti, a to su:
 • gojaznost (80% osoba sa e?ernom bole?u tipa 2 su pretili)
 • dob (s dobi iznad 40 godina u?estalost raste)
 • nedostatak tjelesne aktivnosti
 • obiteljska sklonost
 • rasna predispozicija
 • pojava dijabetesa u trudno?i
 • smanjena tolerancija glukoze
 • stres

diabetes.hr

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut