Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

O nama

Udruga dijabeti?ara u upaniji Zapadnohercegova?koj koju od milja zovemo "Snaga" je dobrovoljna, nevladina i neprofitna udruga gra?ana. Osnovana je 2011. godine od grupe entuzijasta - lije?nika, medicinskih sestara i dijabeti?ara.

Sjedite udruge je u irokom Brijegu.

Udruga dijabeti?ara u ZH
Adresa:
Biskupa Alojzja Mii?a 1
88220 iroki Brijeg

Ured u Grudama:
Ulica Franje Tu?mana 79
88340 Grude
Tel: 039/661-605

iro ra?un: 3382202257082971

Tijela udruge:

Upravni odbor:
Vjekoslav Pavkovi? (iroki Brijeg), predsjednik, Tel.: 063/355-356
Dina ?avar (iroki Brijeg)
eljko Bandi? (Grude)
Mladen ego (Posuje)
arko Bunoza (Ljubuki)

Nadzorni odbor:
Dr. Marija Vranje (Grude), predsjednik
Radmila Soldo (iroki Brijeg)
Zvonimir Peji? (Grude)
Zoran Gali? (Posuje)
Stipica uta (Ljubuki)

Tajnica: Ana Grubii? (Grude), Tel.: 063/477-447
Blagajnik: Josip Musa (iroki Brijeg)

Ciljevi udruge su:

- okupiti to ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom;

- osposobiti to ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom bole?u i svojim ivotom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja;

- unaprijediti kvalitetu ivota oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji;

- omogu?iti irenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa;

- preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti to ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes;

- osobito poboljati skrb za oboljelu djecu i mlade.Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

- razni oblici poduke o e?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

- organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovjebu;

- edukativni kampovi i dje?ije radionice;

- savjetovalite;

- informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut