Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Prijavi se

Potovani posjetitelju,

razlog to ?itate sadraje ove nae stranice lei zasigurno u tome to ste ba Vi oboljeli od e?erne bolesti ili netko drugi iz Vae ue ili ire obitelji. To nam svakako nije drago ali isto tako nam je drago ako Vam moemo pomo?i na bilo koji na?in.

A naravno da moemo i ho?emo.

Ova naa udruga je osnovana isklju?ivo radi unaprije?ivanja kvalitete ivota oboljelih od dijabetesa ili ?lanova njihovih obitelji to zna?i da ?emo nastojati da niti jedan dijabeti?ar u upaniji Zapadnohercegova?koj i ire ne ostane uskra?en za bilo kakvu informaciju, saznanje ili podatak koji ?e poboljati njegov ivot u borbi protiv ove tihe bolesti.

?est pridjev e?ernoj bolesti je "gospodska" to se mi u naoj dravi nikako ne moemo sloiti s time. Odnosno moemo ako ?emo izdvajati znatna financijska srestva za kontrolu. Naravno da to nismo u mogu?nosti te nam je prvi cilj ukazati na to nadlenim institucijama jer ako smo zdravstveno osigurani, elimo da se to u cijelosti ispotuje.

U ovom naumu nam je potrebna naravno i Vaa pomo?.

S toga, u slijede?im recima se moete prijaviti u nau evidenciju o dijabeti?arima da bi znali koliki nas broj podrava u naim namjerama i ciljevima. Za uzvrat ?emo svakako nastojati da sa zajedni?kim okupljanjima, putovanjima, u?estalijom kominikacijom sa stru?nim osobama i me?u nama samima omogu?imo to kvalitetnije razmjenjivanje razli?itih iskustava koja ?e nam zasigurno doprinijeti boljem razumijevanju e?erne bolesti.

Naa vrata su irom otvorena za sve dobronamjerne ljude, za sve one koji ele doprinijeti boljem radu udruge, pomo?i na bilo koji na?in da se ona odri kroz generacije u budu?nosti. Po statutu imamo upravni odbor koji donosi sve glavne odluke udruge i koji se sastoji od po 1 ?lan iz svake op?ine u naoj upaniji ali ga isto tako elimo proiriti da svaki taj ?lan u svojoj op?ini formira tako?er lokalni upravni odbor te da na taj na?in sudjeluje to vie osoba u radu i odlukama.

Molimo Vas da ostavite Vae podatke za nau evidenciju. To Vas ne?e i ne moe nita kotati ve?, naprotiv, moe Vam donijeti samo ugodne trenutke u Vaem ivotu.

Dobro nam doli!Za one koji ele punopravno ?lanstvo u udruzi, potrebno je uplatiti ?lanarinu koja iznosi 12,00 KM godinje.


Primjer uplatnice

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut