Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Udruženje dijabeti?ara Br?ko distrikta je ove godine organiziralo sedmi po redu edukativno rekreativni kamp za djecu oboljelu od še?erne bolesti. Po ustaljenoj destinaciji s izvrsnim uvjetima, kako svake godine tako i ove, svoje im prostorije s minimalnim naknadama ustupi sve?enik manastira Soko u Soko gradu, malom turisti?kom mjestu pokraj Ljubovije u zapadnom dijelu Srbije.


Devet dana druženja, discipline, tempiranog mjerenja glukoze u krvi, pravilne ishrane, svakom djetetu nakon završetka školske godine do?e kao izvrsna relaksacija, olakšanje i podsje?anje kako je kontrola še?era najbolja kod pravilnog na?ina života.

U razgovoru sa g. Draganom Risti?em, predsjednikom udruženja iz Br?kog, saznajemo da je ove godine u kampu sudjelovalo 15 maloljetne djece. S pojedinim odraslim dijabeti?arima, majkama najmanje djece te sa stru?nim i medicinskim osobljem ovogodišnji kamp je brojao 35 sudionika i trajao je od 1-9. srpnja. Pokrovitelji kampa su bile tvrtke Novo Nordisk i Roche Diagnostics te grad Br?ko i vlada Br?ko distrikta. Risti? navodi kako je kamp od iznimne važnosti za osamostaljivanje djece kod lije?enja še?erne bolesti te iznosi podatak da djeca u njihovom udruženju ve? u ranoj dobi samostalno mjere še?er te doziraju i uzimaju inzulin. Za vrijeme kampa doziranje inzulina kod djece se smanji ?ak za tre?inu uz najnormalniju ishranu što je izvrsna potvrda važnosti pravilnog na?ina života kod svake osobe a naro?ito kod bolesnika.

Sa svakodnevnim jednakim terminima obroka i me?uobroka, fizi?kim aktivnostima, ve?ernjim stru?nim predavanjima, te samom razmjenom razli?itih informacija izme?u njih samih, sudionici kampa se vrate svojoj svakodnevnici s bogatim i jedinstvenim iskustvom koje ?e im znatno olakšati lije?enje njihove bolesti.
Glukoza u krvi se mjerila svaka 3 sata Stariji sudionici kampa nisu dozvoljavali da itko bude gladan Porcije nisu izgledale da su za dijabeti?are
?ak bi nekad i desert bio poslužen
Ali vrijednosti GUK-a nisu odstupale od normalnih vrijednosti
Ve?ernja kava i planovi za sutrašnji dan
Bilo je i zabave…
…?ak i za one malo starije
No?na dežurstva i mjerenje razine GUK-a
Manastir sv. Nikole u Soko gradu je za mnoge vjersko turisti?ko odredište
Manastir sa popratnim objektima i korisnim sadržajima

Više fotografija pogledajte na našem facebook eventu (link).

Vjeko Pavkovi?


 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut