Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Povodom Svjetskog dana še?erne bolesti, Udruga dijabeti?ara u Županiji Zapadnohercegova?koj ?e u Širokom Brijegu na Trgu širokobrijeških žrtava u subotu, 10. studenog 2012. godine, u periodu od 9:00-11:30 organizirati besplatno mjerenje še?era u krvi te ?e ?lanovi dijelili edukativne letke ali isto tako bili na usluzi za bilo kakvu informaciju vezanu za kontrolu še?erne bolesti.
Ovo je poziv za sve gra?ane da provjere svoj še?er u krvi jer se smatra da u svijetu polovica dijabeti?ara tipa 2, još uvijek nisu svjesni stanja u kojem se nalaze. Ukoliko pripadate ovoj skupini, otkrijte na vrijeme ovu ?injenicu te sprije?ite neželjene komplikacije i posljedice.


Detalj iz 2011. godineDetalj iz 2011. godine
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut