Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U organizaciji Dijabetološkog saveza FBiH, u Mostaru je uspješno održan prvi dijabetološki kongres u FBiH. Unato? svim problemima koji su pratili ovaj projekt od samog po?etka, na kraju je pobijedila samo upornost i jedan jedini cilj: Borba protiv dijabetesa.

 

Vo?eni iskrenoš?u i dosljednoš?u, dr. Midhat Muji? i dr. Željka Bilinovac su bili glavni akteri organizacije te osobe koje su najzaslužnije za svaki detalj koji se dogodio u Mostaru u periodu od 16-18. studenog 2012. godine, vezan za dijabetes.

Glavno mjesto radnje su bile prostorije najpoznatijeg mostarskog hotela Ere, a posjete turisti?kim destinacijama srednjeg i zapadnog dijela Hercegovine, samo su bile relaksacija i potrebni odmori izme?u mnogobrojnih sati napornog rada.

Pored visokih me?unarodnih uzvanika iz podru?ja dijabetesa, posebni gosti kongresa su bili i predstavnici udruga dijabeti?ara s podru?ja FBiH. Zajedno s doktorima dijabetolozima, doktorima obiteljske medicine te mnogobrojnim medicinskim sestrama napravila se jedna zna?ajna organizacija, krovni dijabetološki savez, koji je okupio osobe razli?itih profila, zvanja i funkcija potrebnih za samo jednu zada?u koja ?e u budu?nosti omogu?iti bolji i lakši život svakom dijabeti?aru s podru?ja FBiH.

Ovaj kongres što smo mi organizirali je samo potvrda Federalnog programa u borbi protiv dijabetesa. Pored nau?nog dijela s mnogobrojnim predavanjima, organizirane su razne sestrinske sesije i radionice i okrugli stolovi doktora obiteljske medicine, što ?e uvelike pospješiti rano otkrivanje dijabetesa, a onim oboljelim zna?ajno poboljšati zdravstvenu skrb“ izjavio dr. Muji? na sve?anosti zatvaranja kongresa.

Dr. Željka Bilinovac i dr. Midhat Muji? su bili glavni "krivci" za dijabetološki kongres u Mostaru

Vjeko Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut