Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Djeca dijabeti?ari dobili dio potrebnih trakica za mjerenje GUK-a

Ne mali broj trakica za mjerenje še?era u krvi stigao je ovih dana u op?inske Domove zdravlja da bi se proslijedili do djece dijabeti?ara na podru?ju Federacije BiH. Organizator i pokrovitelj ovog projekta je Federalni zavod za zdravstveno osiguranje koji ve? petu godinu za redom jednokratno osigurava dio potrebnih trakica za djecu dijabeti?are na podru?ju FBiH.

Radi se o 1200 trakica za period od godinu dana, tj. za 2013. godinu.

 

Tako su na podru?ju naše županije Zapadnohercegova?ke stigle trakice za 29 djece starosti do 18 godina i to u Širokom Brijegu 13, Ljubuškom 7, Posušju 4 te u Grudama 5 djece.

Koli?ina dodijeljenih trakica nikako nije dovoljna za godišnje potrebe ali ?e svakako pomo?i roditeljima djece u borbi protiv še?erne bolesti njihovih najmilijih.

Vjeko Pavkovi?

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut