Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Kako u naslovu i stoji, naziv je projekta kojeg je naša udruga po?etkom mjeseca svibnja ove godine, aplicirala na raspisani natje?aj Federalnog ministarstva zdravstva. Radi se o vrlo zna?ajnom projektu kojeg je na?inila radna skupina na ?elu s Anom Grubiši? iz Gruda.

 

 

 

Organiziranje službenih prostorija udruge i dje?ji edukativni kamp, samo su dio ovog velikog projekta što je uz ostale razne edukativne aktivnosti pokazivao jedan veliki program na podru?ju borbe protiv še?erne bolesti.

Sve je ovo prepoznala i Komisija za evaluaciju ponuda, pa je naš projekt stavila na prvo mjesto popisa svih odobrenih projekata. Zapravo se radilo o 70 aplikacija a samo 17 je odobreno i objavljeno kao rezultat natje?aja.

Donosimo popis svih odobrenih projekata i njihovih nositelja:

Red. br. Nositelj projekta Sjedište Naziv projekta
1. Udruga dijabeti?ara u županiji Zapadnohercegova?koj Široki Brijeg Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti
2. Udruženje roditelja djece i osoba u autisti?nom spektru
Sarajevo
Oralno zdravlje sada
3. Udruga papraplegi?ara i oboljelih od dje?je paralize Livno
Promocija zdravih stilova življenja putem redovne fizi?ke aktivnosti, zdrave ishrane, te ukazivanja na važnost
4. Udruženje za podršku djeci s teško?ama sluha i govora "EHO" Sarajevo
Sveobuhvatni neonatalni skrining sluha
5. JU Dom zdravlja Bugojno Bugojno
Prevencija karcinoma debelog crijeva
6. Udruženje dijabeti?ara Bosanska Krupa Bosanska Krupa
Rano otkrivanje dijabetesa - dijabetološko savjetovalište
7. Udruženje za mir, obrazovanje i kreativnost "CMOK" Tuzla
Imam pravo biti zdrav
8. Privatna stomatološka ordinacija "Dr. Magli?" Sarajevo
Osmijeh za cijeli život - promocija oralnog zdravlja
9. Udruženje gra?ana za borbu protiv še?erne bolesti "Zenica" Zenica
Plavi krug/Prevencija i edukacija o še?ernoj bolesti
10. UG "Alternative" Kakanj
Prevencija zdravlja u osnovnim školama
11. Udruženje "Život sa Down sindromom" Sarajevo
Razvoj motorike kod djece sa Down sindromom u FBiH
12. CMZ Dom zdravlja Vitez Vitez
Razvoj kroz igru
13. JU Dom zdravlja Novi Travnik
Novi Travnik
Skrining - prevencija raka grli?a materice
14. JU Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija"
Goražde
Sekundarna prevencija i rano otkrivanje karcinoma raka grli?a meterice kod trudnica i edukacija o važnosti skrininga
15. Iinicijativa gra?anki/na Mostar (IGM)
Mostar
Promocija zdrave ishranje me?u u?enicima II osnovne škole u Mostaru
16. N.V.O. Udruženje gra?anki "Grahovo"
Bosansko Grahovo
Edukacijom do prevencije malignih oboljenja kod žena
17. ZU Dom zdravlja Biha?
Biha?
Unaprije?enje zdravlja žena u generativnoj dobi i prevencija karcinoma grli?a

Predstavnici nositelja projekata su se u petak, 12. srpnja, okupili u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu, gdje su potpisali ugovore s pravilima realizacije projekata.

Me?u njima je bila i naša Ana Grubiši? koja je tako?er svoj potpis stavila na ugovor vrijedan 19.828,00 KM.

hsep13_1Predstavnici svojih organizacija su se okupili u prostorijama Federalnog ministarstva zdravstva

hsep13_2Vildana Doder i Ferid Huseinbegovi?, predstavnici ministarstva

hsep13_3

hsep13_4Naša Ana Grubiši? je pozorno slušala tuma?enje ugovora

hsep13_5Uslijedio je potpis vrijedan 19.828,00 KM

 

Vjeko Pavkovi?

 

Komentari 

 
+4 #1 Dragan 2013-07-15 11:18
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut