Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U sklopu projekta „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti“ u ?etvrtak je, 12. prosinca organizirano predavanje na temu zdrave prehrane. Predava? je bila dijabeti?ar-nutricionista g?a Inga Markovi? iz Doboja a slušateljstvo su bili ?lanovi našeg tima za dijabetes s pojedinim ?lanovima iz udruge.

Cilj je bio educirati se što više i kvalitetnije za predstoje?a predavanja koja ?e se održati po osnovnim i srednjim školama naše zapadnohercegova?ke županije. Uz osnovne informacije o dijabetesu, zdrava prehrana ?e biti jedna od glavnih tema koje ?e se koristiti u radu sa djecom.

 

 

Komentari 

 
+2 #1 olgica Sekeli 2014-02-26 19:33
SUPER,BRAVO iNGA SAMO NAPRED DIVNA SI :roll:
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut