Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U utorak, 17. prosinca, širokobriješki hotel Park je bio doma?in mnogim dijabeti?arima, odnosno ?lanovima naše udruge te njihovim gostima. Razlog ovog okupljanja je bilo održavanje 4. redovne skupštine.
Skupštini je ukupno prisustvovalo 66 osoba a predvodio ju je predsjednik udruge g. Josip Musa sa suradnicima g?om Dragom Begi?, predsjednicom upravnog odbora te g. Vjekoslavom Pavkovi?em, tajnikom udruge.

Nakon pozdravne poruke i usvajanja dnevnog reda krenulo se s radom. Nazo?nima se na po?etku obratio g. Pavkovi? te rekao par osnovnih informacija o obvezi održavanja skupštine te se prisjetio kakve su bile tri prve. Svakom ?lanu je ukazao na njegova prava ali i obveze da bi udruga što bolje funkcionirala.
Nakon izbora zapisni?ara i potpisiva?a zapisnika, g. Musa je upoznao nazo?ne, koji su ve?inom bili novi ?lanovi, o dosadašnjem radu odnosno aktivnostima udruge u proteklom periodu. A bilo ih je mnogo, posebno u zadnje vrijeme zahvaljuju?i projektu „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti“ kojeg je odobrilo i financira Federalno ministarstvo zdravstva.
U nastavku se osvrnulo i na financijsko izvješ?e gdje su pomno iznešene sve stavke prihoda odnosno rashoda.
Vjekoslav Pavkovi? je govorio o važnosti ?lanarine koja iznosi 12,00 KM za period od jedne godine a može se isklju?ivo uplatiti na žirora?un udruge.
Kako je vrijeme odmicalo, sve više komentara i prijedloga je dolazilo od strane ?lanova pa se razgovaralo o raznim temama iz podru?ja še?erne bolesti.
Na kraju službenog dijela ve?eri, podijeljena je vrijedna donacija farmaceutske ku?e Intermedical iz Sarajeva, 82 aparata Contour TS s pakovanjem od 50 trakica za mjerenje glukoze u krvi.
Uslijedila je zakuska koja je nazo?ne zadržala još jedno vrijeme i dala im priliku da se me?usobno upoznaju, razmjene svoje kontakte te se vrate svojim domovima s lijepim dojmovima i korisnim informacijama i saznanjima.
skupstina13_1Vjekoslav Pavkovi? je na po?etku pozdravio nazo?ne
skupstina13_2Skupštinu je predvodio predsjednik udruge Josip Musa
skupstina13_3Nazo?no je bilo 66 ?lanova
skupstina13_4
skupstina13_5
skupstina13_6
skupstina13_7Draga Begi?, predsjednica UO, je podijelila donaciju Intermedicala
skupstina13_8
skupstina13_9Organiziran je prigodni domijenak
skupstina13_10Na stolovima su se našli pojedini hotelski specijaliteti
skupstina13_11Druženje se nastavilo uz kapljicu dobrog pi?a
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut