Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Ovogodišnji projekt predavanja po školama je završen. Ukupno je bilo obuhva?eno 12 škola na podru?ju naše županije. Dr. Marija Vranješ je tako u sve ?etiri op?ine, Grudama, Ljubuškom, Širokom Brijegu i Posušju održala po tri predavanja.

Tema je bila zdrava prehrana i zdravi stilovi života te osnovne informacije o dijabetesu. Bile su uprili?ene i pou?ne mini radionice a sve u cilju da se djeca što bolje educiraju odnosno da im se daju smjernice kako je prehrana važna u našem svakodnevnom životu te kako s prehranom možemo utjecati na zdravlje danas i sutra.

Predavanja je poslušalo ukupno 567 djece u 4 srednje i 8 osnovnih škola te su popunila zanimljivu anketu ?ije rezultate donosimo u nastavku:

1. DA LI DORU?KUJETE SVAKO JUTRO PRIJE IZLASKA IZ KU?E?

DA

48,33%

NE

21,67%

PONEKAD

21,67%

NIKAD

8,33%

2. DA LI JEDETE NA ŠKOLSKOM ODMORU ?

DA

76,67%

NE

23,33%

3. JEDETE LI SVAKODNEVNO POVR?E?

DA

38,33%

NE

10,00%

PONEKAD

21,67%

?ESTO

25,00%

RIJETKO

3,33%

 

 

4. DA LI JEDETE VO?E SVAKI DAN?

DA

48,33%

NE

8,33%

PONEKAD

18,33%

?ESTO

23,33%

RIJETKO

1,67%

5. DA LI PIJETE KAVU?

DA

28,33%

NE

71,67%

6. KOLIKO ?ESTO  KONZUMIRATE GAZIRANE SOKOVE?

SVAKODNEVNO

30,00%

1-2 TJEDNO

26,67%

1-2 MJESE?NO

8,33%

VRLO RIJETKO

25,00%

NE KONZUMIRAM

10,00%

7. DA LI STE PUŠA??

DA

6,67%

NE

93,33%

8. BAVITE LI SE NEKOM TJELESNOM AKTIVNOŠ?U BAR 30MIN DNEVNO?

DA

76,00%

RIJETKO

14,00%

NE

10,00%

8. DA LI KONZUMIRATE ALKOHOL?

DA

5,00%

PONEKAD

8,33%

NE

86,67%


Rezultati pokazuju odre?ene loše navike kod pojedinaca pa se nadamo da ?e nakon ovih predavanja promijeniti te pojedine životne navike.
Djeca su dobila zadatak da anketiraju svoje roditelje ili staratelje kod svojih domova što su i u?inili. Zapravo je to bio jedan upitnik za procjenu rizika od nastanka dijabetesa tipa 2. Evo kakvi su bili rezultati:

1. STAROST (GODINE)

 

<45

60,00%

 

45-54

25,00%

 

55-64

12,50%

 

>64

2,50%

 

2. INDEX TJELESNE MASE

 

<25

30,00%

 

25-30

42,50%

 

>30

25,00%

 

3. OBIM STRUKA

 

 

MUŠKARCI:

ŽENE:

 

<94

<80

52,50%

94-102

80-88

27,50%

>102

>88

20,00%

4. FIZI?KE AKTIVNOSTI

 

DA

77,50%

 

NE

22,50%

 

5. KOLIKO ?ESTO JEDETE VO?E ILI POVR?E

SVAKI DAN

62,50%

 

NE SVAKI DAN

37,50%

 

6. UZIMANI LIJEKOVI ZA KRVNI TLAK

 

NE

85,00%

 

DA

15,00%

 

7. IZMJERENA POVIŠENA VRIJEDNOST ŠE?ERA

NE

87,50%

 

DA

12,50%

 

8. U OBITELJI NETKO IMA DIJABETES

 

NE

60,00%

 

DA ŠIRA OBITELJ

17,50%

 

DA UŽA OBITELJ

22,50%

 


Ako se ovi rezultati unesu u finsku asocijaciju za dijabetes dobije se koeficijent 7 što zna?i da ?e 4% anketiranih osoba dobiti dijabetes tipa 2.
Rezultati su odra?eni na slu?ajnom uzorku od 80+80 anketa (20+20 po op?ini) od ukupnih 567 za prvu odnosno 745 za drugu anketu, te ne moraju odražavati to?an rezultat.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim ?lanovima udruge koji su sudjelovali u realizaciji ovog zna?ajnog projekta. Tako?er se zahvaljujemo Zavodu za zdravstveno osiguranje ŽZH na sudjelovanju u organizaciji te na zna?ajnoj financijskoj pomo?i koja je bila potrebna za izradu anketa i edukativnih letaka.

Kako je sve to izgledalo u objektivima fotoaparata, pogledajte u nastavku.

Grude


Široki Brijeg
Ljubuški
Posušje

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut