Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Sastanak s roditeljima djece dijabeti?ara povodom dje?jeg kampa

U organizaciji nae udruge, sljede?i vikend, to?nije od 4-6. travnja, u Neumu ?e biti organiziran mali kamp djece dijabeti?ara ali velikog zna?aja. Povodom ovih aktivnosti, odran je niz sastanaka, a posljednji, s roditeljima djece dijabeti?ara koji ?e sudjelovati na kampu, odran je u utorak 1. travnja.

Dogovoreni su i oni posljednji detalji oko organizacije kampa a program koji ?e biti, nosi niz kvalitetnih sadraja to ?e djeci biti jedno veliko iskustvo.

Dr. Marija Vranje te nutricionistica Anita upe (HR) ?e kroz stru?na predavanja i zanimljive radionice upotpuniti djeci znanje a kroz korake zumbe, truse ili bosanskog kola, odrasli ?lanovi udruge ?e djecu podsjetiti kako su e?eri znatno bolji kroz fizi?ke aktivnosti.

Na kampu ?e sudjelovati 16 djece s podru?ja upanije Zapadnohercegova?ke.

Polazak ?e biti u petak u 14h iz irokog Brijega, s autobusnog kolodvora u centru grada. Stanica u Grudama je kod tvornice Violeta u 14:20h a u Ljubukom na gradskom kolodvoru u 14:50h, gdje ?e se ?lanovima iz irokog Brijega priklju?iti ?lanovi iz ostalih op?ina nae upanije. Dolazak u Neum se o?ekuje oko 17h.

Poelimo im sretan put i ugodan boravak u sun?anom Neumu.

Posljednji sastanak s roditeljima djece koji ?e sudjelovati na kampu

?lanovi udruge zadueni za organizaciju

 

Komentari 

 
+2 #1 Dragan Pranji? 2014-04-03 17:59
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut