Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

U sklopu projekta „Primarna i sekundarna prevencija i rano otkrivanje še?erne bolesti“, kojeg financira Federalno ministarstvo zdravstva, prošlog je vikenda u Neumu održan prvi dje?ji dijabeti?ki kamp u organizaciji Udruge dijabeti?ara u županiji Zapadnohercegova?koj.

Djeca su sa svojim rukovoditeljima u petak, 04. travnja u popodnevnim satima pristigli u sun?ani Neum gdje su ostali sljede?a dva dana slušaju?i pou?na predavanja dr. Marije Vranješ iz Gruda te renomirane nutricionistice Anite Šupe iz Šibenika. Zanimljive kuharske radionice su tako?er sudionicima upotpunile znanje a kroz korake zumbe, truse i bosanskog kola, djeca su se podsjetila kako je  kontrola še?erne bolesti znatno bolja kroz fizi?ke aktivnosti.

Na kampu je sudjelovalo ukupno 16 djece iz raznih podru?ja zapadne Hercegovine kojima je kamp omogu?io da se me?usobno upoznaju, razmjene iskustva te da osjete da nisu sami i da imaju veliku podršku od društva u kojem se nalaze.

Kroz organizirane zanimljive igre djeca su zna?ajno zbližila i priredila podosta humora a osobnom izradom plakata i transparenata, poslali su poruku svim zdravstvenim, odnosno mjerodavnim, institucijama da obrate pažnju na njih, da im pomognu osigurati što bolju i zdraviju budu?nost. Poslali su poruku i ostalim dijabeti?arima u BiH, da ih potaknu da se uklju?uju u udruženja te pomognu u njihovom radu ali isto tako da doživljavaju ugodne trenutke kao oni sami u Neumu.
Pokrovitelj prijevoza sudionika kampa je bila tvrtka Novo Nordisk Pharma d.o.o. iz Sarajeva.


U popodnevnim satima petka se krenulo prema Neumu

Tri sata  vožnje i stiglo se do hotela Jadran

Nakon smještaja i ve?ere uslijedilo je predavanje o prehrani nutricionistice Anite Šupe

Ubrzo je stigla no? i aktivnosti koje ona zahtjeva

Sljede?i dan nakon doru?ka, Anita je održala radionicu spravljenja kruha bez glutena

Dr. Marija Vranješ iz Gruda je održala predavanje o osnovnim stvarima dijabetesa

Fizi?ke aktivnosti u prijepodnevnim satima

S hotelskog balkona se pružao prekrasan pogled

Poslije ru?ka Ana je vodila radionicu izrade niskokalori?nog i ukusnog kola?a

Filip je tako?er sudjelovao u pripremanju namirnica

Uslijedilo je kupanje u hotelskom bazenu

Poslije ve?ere, Ana je organizirala kviz i razne igre za djecu

"Cvjeti?i"...

... i "Auti?i" su se natjecali u zanimljivim igrama

Cure su bile uspješnije za što su nagra?ene poklon-paketima ljekarni Eliksir

Igre nije nedostajalo

Ponovno no? i no?ne aktivnosti mjerenja GUK-a

Posljednji dan su bile najzanimljivije aktivnosti

Izrada plakata za uspomenu ali s porukama da se djeci pomogne u borbi protiv še?erne bolesti

Teodora je bila najzaslužnija za izgled ovog plakata

Malo boje na dlanove...

... i „pe?at“ za glavnu uspomenu iz Neuma

Ženski dio ekipe dje?jeg kampa s voditeljicom Anom

Zajedni?ka fotografija sudionika dje?jeg kampa u Neumu

Koreografija zumbe na hotelskom balkonu

Posljednji dan je bio rezerviran i za šetnju

Djeca su uživala u kontaktu s morskim bi?ima

Povratak u hotel neumskim ulicama

Sabiranje dojmova i zaklju?ci s kampa

Povratak domovima u popodnevnim satima nedjelje

Lijep pozdrav do sljede?e prilike

Više fotografija pogledajte na našem facebook eventu

 

Komentari 

 
+5 #1 Lana 2014-04-08 12:31
 
 
+5 #2 božana 2014-04-08 17:54
 
 
+1 #3 Jure 2014-04-21 15:29
Svaka ?ast!
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut