Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Jednog je vikenda u mjesecu svibnju bilo organizirano druenje dijabeti?ara na podru?ju Borka u irokom Brijegu. Druenje je bilo zamiljeno i dogovoreno u suradnji s udrugama dijabeti?ara iz Br?kog, Tuzle i Splita ali kako su nastupile vremenske neprilike, poplave, klizita i drugi problemi, u Borku su se nali samo dijabeti?ari iz irokog Brijega, Posuja, Gruda i Ljubukog. Hjih oko 50, okupili su se pod organiziranim atorom gdje je uprili?ena mala zakuska s jelima s rotilja.

Skupu se pridruio i na?elnik op?ine iroki Brijeg, g. Miro Kraljevi? sa svojim pomo?nicima g. Ivom Slikovi?em, efom odsjeka za drutvene djelatnosti te Vinkom Topi?em, predsjednikom op?inskog vije?a, koji su svojom posjetom dali podrku samom skupu te izjavili kako ?e uvijek podupirati kvalitetne projekte koji nisu bili rijetki u kratkoj povijesti nae udruge.
Uslijedila je etnja kroz prirodu prema izvoru rijeke Litice gdje su mnogi mogli vidjeti prirodne i druge ljepote ovog dijela irokobrijeke op?ine. Vjekoslav Draki?, potpresjednik EKO-ZH, Udruge za zatitu okolia i kulturno povijesnog naslje?a Zapadne Hercegovine, nazo?ne je upoznao s povije?u irokog Brijega, predajama o njegovom nastanku te razvitku kroz povijest. Zanimljivo predavanje u prirodi pozorno su sluali nazo?ni koji su iskoristili kao predah prije povratka u ator gdje su bili organizirani i topli napitci.
Organizirana je bila i posjeta irokobrijekoj crkvi, franjeva?koj riznici i galeriji gdje nitko nije ostao ravnoduan velikom povijesnom bogatstvu koje kriju okolina i prostorije irokobrijekog samostana. Sve je to posjetiteljima predstavio fra Vandelin Kara?i?, voditelj umjetni?kih programa Franjeva?ke galerije.
Posjeta spomen obiljeju ubijenih franjevaca u drugom svjetskom ratu je bila posljednja destinacija bogatog programa kojeg je naa udruga organizirala za lijepe uspomene iz irokog Brijega.
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut