Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Novi izgled i funkcije Accu-Chek Active aparata

Izgled novog Accu Chek Active aparata je diskretniji, kao mobitel, što olakšava mjerenje u javnosti. Sam aparat je manjih dimenzija i ima ve?e brojeve na ekranu. Ima zvu?ni signal koji ozna?ava kada pacijent treba staviti kap krvi i kada je rezultat gotov. Tako?er zvukom javi ako je stavljeno premalo krvi da se u slijede?ih 10-15 sekundi može dokapati još krvi na istu test traku.

Dolazi s to?no namještenim  datumom i vremenom tako da se svi rezultati automatski spremaju u memoriju s to?nim datumom i vremenom (omogu?ava mla?ima da provjere svojim starijima kada su bile niske ili eventualno visoke vrijednosti GUK-a ili roditelji djeci). Sama memorija je pove?ana, pamti 500 rezultata mjerenja. Od tih mjerenja aparat može ra?unati prosjeke mjerenja zadnjih 7, 14, 30 pa ?ak i 90 dana.
Mogu se podesiti alarmi kako bi podsjetili pacijenta na mjerenje npr. 2h nakon jela. Ima izlaz za spojiti se na ra?unalo da bi se prebacili podatci. 
Najvažnije je da je potrošni materijal isti, što zna?i da su ve? postoje?e trakice i iglice za Accu-Chek Active sistem, koje se nalaze na našem tržištu, kompatibilne i s ovom najnovijom generacijom Accu-Chek Active sistema. I drugo, upotreba je ista.
Važno je još napomenuti da u svim ljekarnama Županije Zapadnohercegova?ke kao i cijele FBiH pacijenti mogu zamijeniti svoje stare aparate i drugih proizvo?a?a za ovaj, najnoviji Accu-Chek Active aparat i to sasvim besplatno.
Svi postoje?i i novi korisnici Accu Chek aparata, mogu se javiti na kontakt broj telefona predstavništva Roche-a u Sarajevu 033/712-690 ili na besplatni info telefon 0800 20 603 za bilo kakvu informaciju ili savjet o rukovanju s aparatom ili njegovom servisu. 

 

Komentari 

 
0 #1 Stevia 2014-09-08 01:44
 
 
+2 #2 Info 2014-09-08 22:00
 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut