Zajedno smo ja?i u borbi protiv dijabetesa!

Naša udruga je i ove godine na primjeren na?in obilježila svjetski dan še?erne bolesti, 14. studeni. To smo u?inili u tri op?ine naše županije i to Širokom Brijegu, Grudama i Ljubuškom gdje smo na javnim mjestima mjerili še?er u krvi te dijelili korisne informacije svim savjesnim sugra?anima. Ukupno je odra?eno 425 mjerenja i to u Širokom Brijegu 154, Grudama 123 i Ljubuškom 148.


Niti ova godina nije bila iznimka te smo mjerenjem otkrili 4 novonastala dijabeti?ara, s vrijednostima 12 mmol/l i više, koje smo uputili njihovim osobnim lije?nicima na stru?nu pomo? i dalji tretman za lije?enje ove tihe bolesti.

Akcija mjerenja GUK-a se nastavlja gdje ?e u sljede?im danima naši volonteri obi?i pojedina ruralna podru?ja Županije Zapadnohercegova?ke.

Glavni pokrovitelj ovogodišnje akcije je bio Savez udruženja/udruga dijabeti?ara u FBiH.

 
Pristupnica
Anketa
Kolika Vam je bila posljednja vrijednost HbA1c:
 
Statut