Kako je Bosanac nasamario Hercegovca

Bila je to godina 2012., mjesec studeni. Dijabetološki savez Federacije Bosne i Hercegovine na ?elu sa dr. Midhatom Muji?em organizira Prvi dijabetološki kongres u FBiH. Unato? nesporazumima i prepirkama, opravdanima ili neopravdanima, koje su se desile prije kongresa i koje možete pro?itati na sljede?em linku, ipak odlazimo na kongres u Mostar.


Piše: Vjekoslav Pavkovi?

Ja osobno sam samo jednim dijelom sudjelovao na kongresu prvenstveno zbog sumnje u njegovu dosljednost, odnosno sam bio uvjerenja da je to samo jedan politi?ki projekt. Ipak sam sudjelovao na osniva?koj skupštini Saveza udruženja/udruga dijabeti?ara FBiH (u daljem tekstu Savez), najzna?ajnijeg detalja po kojem pamtim kongres iz Mostara. Ova osniva?ka skupština je uvelike promijenila moje mišljenje i ulila povjerenje da se sve ipak radi sa dobrom namjerom.
Bila je to nedjelja, 18. studenog 2012. godine kad smo donijeli odluku da ?e skupštinu Saveza ?initi po 3 predstavnika iz svake od 10 županija/kantona FBiH plus 5 ?lanova koje odredi upravni odbor.
Upravni odbor ?e ?initi po jedan predstavnik svake županije/kantona plus jedan iz kantona Sarajevo kao najmnogoljudnijeg, pošto upravni odbor mora ?initi neparan broj ?lanova, dakle njih 11. Dogovoreno je da ?e adresa Saveza biti ?emaluša 1, 71000 Sarajevo, zapravo sjedište Udruženja dijabeti?ara djece i omladine kantona Sarajevo. Sve ovo je izgledalo transparentno i ravnopravno, jer je tako?er dogovoreno da ?e se na?initi i 2 statuta, na bosanskom i na hrvatskom jeziku po kojima ?e Savez biti registriran u Federalnom ministarstvu pravde. Kolege iz Sarajeva i Zenice su odnijele papire i zapisnike iz Mostara te smo svi zajedno bili uvjerenja da ?e posao završiti korektno u ministarstvu u Sarajevu.

Moj osobni zapisnik iz Mostara možete pro?itati na sljede?em linku.

Me?utim, danas se pokazalo da to nije bilo tako. Jedna skupina ljudi nas je prevarila te ponovila osniva?ku skupštinu Saveza u Sarajevu isti onaj dan, 18. studenog 2012. godine u popodnevnim i ve?ernjim satima. Na?inili su drugi statut, pogodan njima samima gdje su skupštinu Saveza, kao vrhovno tijelo, ?inili oni sami kao osniva?i a sastav upravnog odbora su smanjili na 9 osoba, kojih i kakvih, nije jasno definirano. Savez su registrirali s ovim, novim statutom, drugim tijelima uprave i deklarirali ga kao onog iz Mostara.
I tako je Bosanac nasamario Hercegovca te i onog drugog, svog poštenog Bosanca.
Dakle, Savez su zloporabili u pojedine osobne interese kao i ovaj kongres što se prije par dana održao u Zenici. Financijska sredstva sponzora su se slila na žirora?un „njihovog“ Saveza a mi ne?emo mo?i imati uvid, niti smo ikada imali u financijsko poslovanje „njihovog“ Saveza kad smo god tražili. Oni su uvijek postupali po „Statutu i Zakonu“, kako jedan doktor kaže, pa nismo niti imali pravo na ove informacije niti ?emo ga imati.
Tek sada su na vidjelo izišli prljavi planovi ove manje skupine osoba. Nerealan broj sudionika i nerealna cijena obroka po osobi na kongresu te pojedinih drugih stavki iz troškovnika upu?uju na prikazivanje lažnih troškova.
Prvi pokušaj priklju?enja europskim i svjetskim organizacijama iz 2012. godine nije uspio, unato? obmanjivanju i varanju tada u Mostaru, ali sada poslije Zenice sa državnim savezom, pod ovakvim okolnostima i uvjetima se to ne?e i ne smije dogoditi.