Ve?a koli?ina trakica na adresi udruge

Danas je na adresu udruge stigla ve?a koli?ina On Call Plus trakica. Radi se o donaciji firme Apomedical iz Sarajeva koja je našoj udruzi donirala 150 kutijica trakica pakovanih po 30 komada.
Kako su trakice najve?i problem svim dijabeti?arima u našoj državi, ova koli?ina ?e biti zna?ajna za naših, trenutno, 55 ?lanova.
Jedno ?e vrijeme odgoditi kupovanje istih s obzirom da u našoj županiji odrasli (18+ godina) imaju pravo na samo 16 trakica mjese?no.
Ako se uzme u obzir da bi odrasli trebali mjeriti glukozu u krvi najmanje 3 puta dnevno, trakice koje se dobivaju od Zavoda su dostatne za samo 5 dana.
Kod djece do 18 godina je situacija malo druga?ija jer oni imaju pravo na 100 trakica mjese?no. Pošto djeca ?eš?e mjere glukozu, odnosno najmanje 6 puta dnevno, odobrena koli?ina im je dovoljna, u najboljem slu?aju, za samo 18 dana.
Ve?ina dijabeti?ara TIP1 u našoj državi nije u mogu?nosti kupovati trakice pa se terapija inzulinima uzima bez predhodnog mjerenja GUK-a. Ovaj na?in rezultira lošom regulacijom koja dovodi do teških zdravstvenih komplikacija.
Do sada nismo naišli na razumijevanje mjerodavnih, ali se nadamo da ?emo ih jednog dana uvjeriti da ?e investiranje u prevenciju dijabetesa smanjiti komplikacije, te da dijabeti?ari ne?e biti teret kako državi tako i svojoj obitelji te cijelom društvu.

Vrijedna donacija firme Apomedical d.o.o.

Vjeko Pavkovi?