O nama

Udruga dijabeti?ara u Županiji Zapadnohercegova?koj koju od milja zovemo "Snaga" je dobrovoljna, nevladina i neprofitna udruga gra?ana. Osnovana je 2011. godine od grupe entuzijasta - lije?nika, medicinskih sestara i dijabeti?ara.

Sjedište udruge je u Širokom Brijegu.

Udruga dijabeti?ara u ŽZH
Adresa:
Biskupa Alojzja Miši?a 1
88220 Široki Brijeg

Ured u Grudama:
Ulica Franje Tu?mana 79
88340 Grude
Tel: 039/661-605

Žiro ra?un: 3382202257082971

Tijela udruge:

Upravni odbor:
Vjekoslav Pavkovi? (Široki Brijeg), predsjednik, Tel.: 063/355-356
Dina ?avar (Široki Brijeg)
Željko Bandi? (Grude)
Mladen Šego (Posušje)
Žarko Bunoza (Ljubuški)

Nadzorni odbor:
Dr. Marija Vranješ (Grude), predsjednik
Radmila Soldo (Široki Brijeg)
Zvonimir Peji? (Grude)
Zoran Gali? (Posušje)
Stipica Šuta (Ljubuški)

Tajnica: Ana Grubiši? (Grude), Tel.: 063/477-447
Blagajnik: Josip Musa (Široki Brijeg)

Ciljevi udruge su:

- okupiti što ve?i broj osoba oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji, te osoba koje su strukom ili na neki drugi na?in povezane s dijabetesom;

- osposobiti što ve?i broj oboljelih da upravljaju svojom boleš?u i svojim životom uz pomo? Udruge i medicinskog osoblja;

- unaprijediti kvalitetu života oboljelih od dijabetesa i ?lanova njihovih obitelji;

- omogu?iti širenje znanja o dijabetesu i podataka o najnovijim znanstvenim dostignu?ima me?u oboljelima od dijabetesa;

- preduprijediti pojavu bolesti kod zdrave populacije, pridonijeti što ranijem otkrivanju bolesti kod ve? oboljelih, poboljšati lije?enje i odgoditi ili posve otkloniti pojavu komplikacija vezanih uz dijabetes;

- osobito poboljšati skrb za oboljelu djecu i mladež.Ciljeve ostvarujeno kroz razli?ite aktivnosti:

- razni oblici poduke o še?ernoj bolesti: predavanja, radionice;

- organizirane aktivnosti za rekreaciju i tjelovježbu;

- edukativni kampovi i dje?ije radionice;

- savjetovalište;

- informiranje o pravima na lije?enje, lijekove i pomagala na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje.